Oświadczenie dotyczące ochrony danych – konto użytkownika

Na potrzeby obsługi Pana/Pani aplikacji otrzymuje Pan(i) od nas osobiste konto użytkownika:

Może Pan(i) używać tego konta np. do:

  • Uzupełniania brakujących danych lub dokumentów
  • Zarządzania wizytami związanymi z rozmowami wstępnymi (akceptowanie lub odrzucanie).

Konto użytkownika jest dla nas ważne ze względu na zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani aplikacji, ponieważ chcemy zapewnić, że:

  • Pana/Pani osoba będzie wyraźnie identyfikowana,
  • Będziemy w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące przechowywania danych.

Następujące dane są rejestrowane i przetwarzane:

  • Powitanie
  • Imię
  • Drugie imię
  • Adres e-mail
  • Nazwa użytkownika

Dostęp do konta użytkownika jest przydzielany w ramach procedury podwójnej akceptacji.

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych można znaleźć TUTAJ.