Giúp

Cần những yêu cầu về phần mềm và phần cứng nào cho các ứng dụng trực tuyến?
Vui lòng đảm bảo rằng các trình chặn cửa sổ bật lên trong trình duyệt, phần mềm chống vi-rút có thể có hoặc các chương trình tương tự đã được tắt. JavaScript phải được kích hoạt. Ngoài ra, do bạn có thể cần phải hoàn thành các bài kiểm tra trực tuyến, trình cắm Flash phải là phiên bản 6 trở lên. Nếu bạn đang hoàn thành các bài kiểm tra trên máy tính xách tay, bạn nên dùng chuột ngoài.

Độ phân giải màn hình nào là lý tưởng?
Các trang được tối ưu hóa với độ phân giải 1024 x 768 pixel.

Những loại trình duyệt nào được hỗ trợ?
Internet Explorer bắt đầu với phiên bản 7, Firefox 3.0 trở lên, Safari 5.0.6 trở lên. Hoạt động chính xác của các trang có thể không được đảm bảo khi sử dụng các loại trình duyệt khác.

Để xem trạng thái hiện tại của My Career Cockpit, tôi phải làm trống bộ nhớ đệm của trình duyệt Mozilla Firefox Internet. Tôi làm điều đó bằng cách nào?
Vui lòng làm trống bộ đệm như sau: - Khởi động/Mở Mozilla Firefox - Nhấn "Shift + Ctrl + Del" - Đánh dấu vào ô "Cache" - Sau đó nhấn "OK" - Khởi động lại Mozilla Firefox và đăng nhập lại vào My Career Cockpit.

Tại sao có một số yếu tố không được hiển thị?
Ứng dụng chỉ hoạt động chính xác khi tất cả các phông chữ và các yếu tố nhập trong trình duyệt và trong hệ điều hành được đặt về kích cỡ bình thường/tiêu chuẩn. Các loại phông chữ lớn và các hỗ trợ đầu vào hoạt động có thể tạo ra các biến dạng trong bố cục và hiển thị không đầy đủ một số yếu tố.

Bạn cần trợ giúp thêm? Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua mẫu liên lạccủa chúng tôi.