Zaloguj

Warto się zarejestrować! Umożliwia to:

  • rozpoczęcie składania aplikacji od wcześniej wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • zarządzanie subskrypcją ofert pracy
  • administrowanie zakładkami dotyczącymi ofert pracy na portalu kariery zawodowej
  • monitorowanie komunikacji e-mailowej
  • uzyskiwanie informacji o statusie swoich bieżących aplikacji
  • zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi
  • edytowanie swojego profilu talentów po przyjęciu do puli talentów.