Rejestracja

Warto się zarejestrować! Umożliwia to:

  • rozpoczęcie składania aplikacji od wcześniej wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • zarządzanie subskrypcją ofert pracy
  • administrowanie zakładkami dotyczącymi ofert pracy na portalu kariery zawodowej
  • monitorowanie komunikacji e-mailowej
  • uzyskiwanie informacji o statusie swoich bieżących aplikacji
  • zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi
  • edytowanie swojego profilu talentów po przyjęciu do puli talentów.

W związku z Pana/Pani kontem zapisane zostaną następujące informacje: informacje o koncie użytkownika.

Pola obowiązkowe są oznaczone (*)

Twoja nazwa użytkownika musi składać się z co najmniej 6 znaków. Akceptowane znaki to małe litery od a do z, wielkie litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz znaki specjalne, takie jak (- , . @ _).